Kviečia gydytojai

Vystantis mūsų tautinei minčiai ir kuriant valstybę svarbus istorinis vaidmuo teko gydytojams. Tautos patriarchas

J. Basanavičius, Lietuvos himno autorius V. Kudirka, prezidentas K. Grinius, profesorius P. Avižonis ir kiti nuoširdžiai dirbo Tėvynės labui.

2009 m. pradžioje, įsibėgėjant Lietuvos vardo paminėjimo renginiams, žmonės buvo pakviesti rašyti laiškus, sveikinimus, eiles, siųsti piešiniusir juose išreikšti savo lūkesčius, mintis ir originalias idėjas. Visi kūriniai įamžinti istorinėje knygoje "Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai". Šie laiškai tapo unikaliu pozityvios minties memorandumu ir bus išsaugoti ateities kartoms.

Jausdami asmeninę ir moralinę atsakomybę už tautos dvasinę sveikatą, Kauno gydytojai kartu su Lietuvos gydytojų sąjunga tęsia tautinės ir pilietinės santalkos darbus ir kviečia visus rašyti meilės laiškus Lietuvai ir kartu kurti Tautos knygą, apie kurią svajojo poetas Justinas Marcinkevičius. 

Tikime, kad ši Tautos knyga – taps istoriniu Meilės paminklu Lietuvai!

Akcijos tikslai

  • Suvienyti Lietuvos geros valios žmones, kad jie savo tikėjimu, viltimi ir meile uždegtų bei padrąsintų šalia esančiųjų širdis.
  • Priminti dvasinių vertybių ir idealų svarbą žmogaus ir visuomenės gyvenimui.
  • Įrodyti sau ir pasauliui, kad ne tik Žalgirio mūšyje, Baltijos kelyje ar Sausio 13-osios įvykiuose, bet ir kasdieniniame gyvenime galime būti vieningi ir stiprūs.

 

Akcijos organizatoriai:
VšĮ Sveikatos centras "Amžinoji sandora"
Lietuvos gydytojų sąjunga
Pasaulio lietuvių centras